Vrijwilliger bij KIS en AVG wetgeving
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Uitleg AVG voor medewerkers van de KIS

Waarom nieuwe Europese wetgeving

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker  en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europesche verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet zal per 25 mei 2018 ingaan.

 

 

Wat wordt van jou als medewerker verwacht?

> bekijk bovenstaande VIDEO;

> Ondertekenenen van de geheimhoudingsverklaring;

> Houd je aan de regels van de privacy policy van KIS;

> Gebruik de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven;

> Versnipper documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden;

> Geef nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst;

> Sla nooit persoonsgegevens op op servers of online diensten buiten de EU;

> Zorg ervoor dat je computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven.

 

Praktische tips

> Laat gegevens met persoongegevens nooit onbeheerd achter;

> Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn;

> Let op wat je deelt via sociale netwerken;

> Zorg ervoor dat je tablet en/of telefoon is beveiligd met een wachtwoord.

 

Wij hebben inmiddels een 'Eigen verklaring AVG' afgegeven en onze leden middels een brief geïnformeerd. Een voorbeeld van onze geheimhoudingsverklaring vind je hier.

50pluszwemmen logo Fonds Gehandicaptensport

 

Uw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!