Bankgegevens van de KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Bankgegevens Kennemer Invaliden Sportclub

U kunt op de volgende manier betalen:

via een overschrijving naar de volgende bank: IBAN nummer :

NL90 INGB 0003 2782 61

ten name van de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS- onder vermelding van het contributienummer. Dit staat vermeld op de contributienota die u van ons ontvangt.

Bij betalingen groter dan € 25 mag u via automatische incasso in VIER TERMIJNEN betalen. Vul daarom deze incasso in, en geef die af bij het secretariaat. Opsturen mag ook, zie contact gegevens.

Intrekken machtiging, download dit formulier en stuur dit op naar het secretariaat.

Voor de contributie bedragen verwijzen wij u naar de pagina lidmaatschap.

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!