Incassomachtiging
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Incasso machtiging

afbeelding voorbeeld machtiging

Indien gewenst kunt u een incasso machtiging afgeven aan de KIS voor het innen van de contributienota.

Vul daarbij in of u voor één termijn gaat of vier termijnen.

Indien u via de AVG procedure de KIS toestemming hebt gegeven om uw mail adres te mogen gebruiken, ontvangt u voor de daadwerkelijke incasso een mail bericht met de hoogte, bedrag, factuurnummer en bankgegevens.

Heeft u geen toestemming gegeven voor mail verkeer of heeft u geen mail, dan ontvangt u geen bericht. U ziet de afschrijving dan terug op uw bankafschrift.

Wenst u vooralsnog toestemming te geven voor mail verkeer, vul dan het formulier 'wijziging AVG-procedure' in, en stuur dit retour naar het secretariaat. U wordt dan weer opgenomen in het mail bestand.

De incasso data zijn rond:

15 januari (een NIEUWE incasso machtiging moet voor 15 december voorafgaand binnen zijn, dan kan in VIER termijnen worden geïncasseerd)

15 maart (een NIEUWE incasso machtiging moet voor 15 februari voorafgaand binnen zijn, dan kan in DRIE termijnen worden geïncasseerd)

15 september (een NIEUWE incasso machtiging moet voor 15 augustus voorafgaand binnen zijn, dan kan in TWEE termijnen worden geïncasseerd)

15 november (een NIEUWE incasso machtiging moet voor 15 december voorafgaand binnen zijn, dan kan in EEN termijn worden geïncasseerd)

Als wij rond deze data niet kunnen incasseren, om welke reden dan ook (geen saldo / rekening geblokkeerd etc), dan vervalt de incasso machtiging. U ontvangt per direct een mail van de penningmeester dat de incasso machtiging wordt ingetrokken. U dient het dan nog openstaande bedrag in zijn volle omvang per direct te voldoen. U kunt voor het nieuwe kalenderjaar wel weer een incasso machtiging afgeven, doch deze moet voor 15 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop wordt geïncasseerd bij de penningmeester binnnen zijn. Onderstaand de link naar de incasso machtiging.

Als u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag dan heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag terug te boeken.

Indien u ten onrechte een bedrag terugboekt, heeft u dus niet tijdig betaald en ontvangt u een aanmaning met een verhoging van € 7,50 administratie- & incassokosten.

Wilt u de machtiging intrekken, dan kunt u om beëindiging van de incassomachtiging vragen middels een beëindigings formulier.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan uw penningmeester.

Downloads:

- incassomachtiging

- intrekking incassomachtiging

Na ondertekening stuurd u de formulieren naar het secretariaat van de KIS per adres Engelandstraat 76 1966 NJ Heemskerk.

U mag de incassomachtiging ook inscannen en naar de penningmeester mailen. Let op! de scan moet in PDF formaat worden aangeleverd.

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!