Bestuur van KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Voor mededelingen van het bestuur kijk op de pagina bestuursmededelingen.

Vergaderdata bestuur? klik hier

Het bestuur van de sportvereniging zorgt voor continuïteit van de vereniging. Via de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar en worden door de leden nieuwe besluiten genomen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, alsmede de uitvoering van de statuten en de algemene voorwaarden van KIS.

Op dit moment zijn alle bestuursfuncties bezet. Maar heeft u in de toekomst belangstelling voor een bestuursfunctie? Bekijk ons bestuur profiel.

 

eiffeltoren 01

 

Jessica Runderkamp.

Jessica is sinds 21-03-2016 de voorzitter van de KIS. Jessica speelt roltoelbadminton.

Inge Bakker- Loos

Inge is sinds 27 november 1998 de secretaris van de KIS en verzorgt tevens de jeugdtrainingen bij het badminton.

eiffeltoren 01

 

Timo Bakker

Timo is sinds 12 oktober 2005 de penningmeester van de KIS. Voorts verzorgt hij de badminton trainingen bij de volwassenen en heeft de website onder zijn beheer.

Jan Pomp

Jan, bestuurslid sinds 21 maart 2016, is algemeen bestuurslid bij de KIS en is rolstoelbadmintonspeler.

 

Brenda Keur

Brenda is sedert 11 mei 2018 algemeen bestuurslid van de KIS en Brenda neemt deel aan de hydrotherapie groep en zwemt regelmatig op de maandag in Heliomare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!