Lid worden van de kis
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Lidmaatschap

1) inschrijfformulier inleveren bij secretariaat;

2) u ontvangt contributienota

3) u bent lid.

Let op voor sommige sporttakken is een wachtlijst. Dit geldt met name voor de hydrotherapiegroep op de zaterdag.


 

De contributie voor een kalenderjaar staat vermeld op de pagina van de algemene voorwaarden.

U dient het lidmaatschapsgeld na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan komen de kosten voor de betalingsherinneringen bovenop de contributienota. De Algemene Ledenvergadering heeft daarmee ingestemd. U kunt e.e.a. terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

Tijdends de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap jaarlijks vastgesteld. Cruciaal daarbij is de hoogte van de te verwachte subsidie en/of de jaarlijkse prijsverhogingen van de zaal en baden huren.
Het bestuur van de KIS beoogt jaarlijks een aanvaardbaar contributieniveau na te streven. En uiteraard kunt u tijdens de algemene ledenvergadering uw stem laten gelden!

Belangrijke mededeling voor de zwemmers van KIS.

Alleen als u lid bent van de KIS kunt u badenkaarten kopen. Deze badenkaarten zijn goedkoper dan de losse badenkaarten. Als u het inschrijfformulier heb ingevuld en naar het secretariaat*) heeft opgestuurd, dan krijgt u per omgaande post een contributienota. Zodra u deze heeft voldaan, heeft u recht op een lidmaatschapskaart. Met deze lidmaatschapskaart kunt u vervolgens badenkaarten aanschaffen. Dus zonder lidmaatschapskaart geen badenkaart! 

Nieuwe systematiek met ingang van 2019

Met ingang van 2019 betalen leden een vast bedrag per jaar en daarvoor kunnen zij deelnemen aan hun sport uur. Voor de zwemmers geldt:

- zwem abonnement per kalenderjaar geeft recht op zwemmen op maandag, dinsdag en donderdag.

- Hydrotherapie abonnement per kalenderjaar, geeft recht op hydrotherapie op de zaterdag.

- Aangepast badminton abonnement per kalenderjaar, geeft recht op badminton op de woensdag.

meer info over deze wijzigingen en veel gestelde vragen, klik hier.


*) sommige leden geven het inschrijfformulier af bij de kaderleden bij het zwembad. Dit kan leiden tot vertraging met betrekking tot het ontvangen van een contributienota. Dus wees verstandig en stuur het inschrijfformulier rechtsstreeks naar het secretariaat.

Bankgegevens

Aanmeldformuler

Hier is de installatie van Adobe Reader vereist. Heeft u dit niet op uw computer dan kunt u dit kosteloos downloaden. Klik hier voor op onderstaand logo

logo adobe reader

 

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!