Info van de KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

info...

aanbod sporten
aanmeldformulier
Algemene ledenvergadering
Aanbod sporten
Aanmeldformulier
Actie Sarah voor stichting ALS was één groot SUCCES
akkoordverklaring 'AVG-protocol' (voor mensen die vooralsnog toestemming inzake de AVG wetgeving willen geven)
Algemene ledenvergadering
Algemene voorwaarden
Archief
Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de KIS
AVG en uw privacy
AVG procedure in gang gezet
AVG en vrijwilligers bij de KIS
Aquafitness op de maandag_pilot 2019
Badenkaart
Badminton
Badminton, jeugd
Badminton, volwassenen
Bankgegevens
Beeldmateriaal, toestemming geven
Bestuur
Bestuursmededelingen
Contact
Contributie
Contributiesysteem, wijziging per 1 januari 2019 (veel gestelde vragen)
Contributieladders
Declaratieformulier vrijwilligers
donateur worden
downloads
ENVOZ diploma's
FAQ rondom nieuw contributiesysteem 2019
Foto's
gedragregels begeleiders in de sport bij KIS
Heliomare, zwembad
Huishoudelijk reglement
Incassomachtiging
Index pagina (homepage)
Inloopavond parabadminton
Kalender
Ladder contributie
Linken naar overige websites
Lidmaatschap
Maatregelenen ongewenst gedrag
Media
Nieuwsbrieven overzicht
Privacy en de AVG procedure bij de KIS
Rabobank sponsortocht
Sarah zwemt voor ALS stichting
seksueel overschrijdend gedrag
Sociaal Team Beverwijk
Sponsoren
Sportaanbod
Statuten
Statuten wijziging, voorstel 12 maart 2019
teruggaaf formulier badenkaart (geldig per 1-1-2019)
Toestemming gebruik beeldmateriaal
vacatures
Vakantie-sluitingen (zie kalender)
Veel gestelde vragen rondom nieuw contributiesysteem
veilig email adres maken
vergaderdata bestuur
Vertrouwens Contact Persoon
vervoersregeling voor mensen met beperking
werkzaamheden dagelijks bestuur
wijzigingen per 1 januari 2017
zwemmen
zwemmen en yoga oefeningen

 

of kijk op onze sitemap.html

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!