Algemene ledenvergadering 2019
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Algemene Ledenvergadering 2019

Afbeelding vergadering

Helaas hebben we tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 12 maart 2019 niet kunnen voldoen aan de quorum vereiste. Daarom roept het bestuur de leden op voor

een tweede algemene vergadering.

Wanneer : Maandag 6 mei 2019

Tijd : 20:00 uur (zaal open 19:30 uur )

Locatie : Zaal 3 (Kapel) Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 26 maart 2018. Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle bestuursleden, maar liggen ook ter inzage in de zaal. U kunt deze ook desgewenst digitaal opvragen bij secretariaat@dekis.nl .

3. Ingekomen stukken

4. Voorlezing secretarieel jaarverslag.

5. Financieel overzicht KIS. De zaal is open vanaf 19:30 uur, zodat u op uw gemak het financieel overzicht kunt bekijken. U kunt ook minimaal één week van te voren een pdf opvragen op secretariaat@dekis.nl .

6. Verslag van de kascommissie (mw. J. FLoris - van Lieshout en mw. G. vd Eshof, met als reserve dhr. L. van Dijk)

7. Verkiezing kascommissie 2020.

8. Begroting 2020

9. Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar mw. Jessica Runderkamp.

10. Jaarlijkse verkiezing voorzitter: aftredend en herkiesbaar, mw. J. Runderkamp. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden op secretariaat@dekis.nl .

11. Modernisering statuten Volg de link voor meer info

12. Aanpassing regels Huishoudelijk Reglement.

13. Aanpassing Algemene Voorwaarden 2020

14. Bespreking zwemmen. Met o.a.evaluatie nieuw contributiesysteem.

15. Bespreking badminton.

16. Wat er verder nog ter tafel komt / rondvraag.

17. Sluiting.

Download hier de PRINTVERSIE van de agenda

Indien u niet in de gelegenheid bent omt deze vergadering bij te wonen, kunt u zich hier afmelden. U ontvangt dan t.z.t. wel de notulen.

50pluszwemmen logo Fonds Gehandicaptensport

 

Uw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!