Info over de contributienota 2019
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Contributie 2019

U heeft weer uw contributiefactuur ontvangen voor het nieuwe sportjaar 2019. De contributienota's zijn 4 december 2018 ter beschikking gesteld.

Op uw factuur kunt u zien of u wel of niet met automatische incasso betaald. Halverwege de factuur ziet u staan 'Wijze van betalen:'. Daarachter kan staan:

a) overig

b) incasso

afbeelding deel contributienota

Staat er 'overige' dan betaald u gewoon per bankoverschrijving. U bent zelf verantwoordelijk voor uw betaling en u moet binnen 14 dagen het compleet veschuldigde contributiebedrag voldoen. Staat er echter 'incasso', dan hoeft u niets meer te doen. Wij incasseren het bedrag in de wijze waarop u heeft aangegeven. Dat kan 1 of 4 termijnen zijn.

Wilt u een wijziging aangeven? Download dan de incasso formaliteit en stuur deze voor 21 december 2018 retour naar het secretariaat. Dan kan in 2019 het bedrag in 4 termijnen geïncasseerd worden. Levert u het later in, dan wordt naar verhouding geïncasseerd. Voorbeeld: U moet € 135 voldoen. U vult een incasso machtiging in en levert deze 16 januari 2019 in. Dan kan deze incasso niet meer mee in de eerste incasso ronde. Het verschuldigde bedrag zal vervolgens in de resterende 3 termijnen geïncasseerd worden, te weten in maart, september en november. In het daaropvolgende jaar zal het gewoon weer meelopen met de vier normale termijnen.

Heeft u nog vragen over de contributie? Kijk dan op onze Veel Gestelde Vragen pagina over het nieuwe contributiesysteem 2019.

Staat uw vraag daar niet bij? Neem dan contact met ons op. Houdt daarbij s.v.p. rekening met het feit dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. De mensen waarmee u contact zoekt, doen vrijwilligerswerk om u in de gelegenheid te stellen om u te kunnen laten sporten. Het bestuur krijgt signalen dat dit nog wel eens uit het oog wordt verloren.

 

50pluszwemmen logo Fonds Gehandicaptensport

 

Uw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!