Bestuursvergaderdata Sportvereniging KIS

Heeft u een vraag aan het bestuur of wilt u iets op de agenda plaatsen van onze bestuursvergaderingen? Stuur dan een mailtje naar het. Voor mail adres zie contact.

Onze vergaderdata zijn:

  • 15 januari 2019
  • 26 februari 2019
  • 12 maart 2019 ( Algemene Ledenvergadering 2019)
  • 25 juni 2019
  • 8 oktober 2019
  • 14 januari 2020